Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Beelen MKB Accountancy & Advies

26 juni 2023


Uw privacy is voor ons van groot belang. Bij Van Beelen MKB Accountancy & Advies hechten wij veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de eisen van de privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk aangeven met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 • Wij beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij vragen altijd om uw uitdrukkelijke toestemming als dat vereist is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en we stellen ook eisen aan partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.


Welke gegevens verzamelt Van Beelen MKB Accountancy & Advies van u?

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Onder het begrip "persoonsgegeven" verstaan wij informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden in deze privacyverklaring:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens zoals beschreven in ons cookiebeleid


Waarom heeft Van Beelen MKB Accountancy & Advies uw gegevens nodig?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij vooraf uw toestemming hebben verkregen.


Formulieren

Op onze website is een formulier beschikbaar waarmee u een vrijblijvend adviesgesprek kunt aanvragen of contact met ons kunt opnemen over verschillende onderwerpen.

De gegevens die u via deze formulieren verstrekt, bewaren wij voor de duur die nodig of redelijk is om uw verzoek volledig te beantwoorden en af te handelen.


Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure, zowel rechtstreeks als via formulieren, aangehechte CV's of via derde partijen per e-mail.

Uw persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u de functie niet hebt gekregen. Als wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er mogelijk in de toekomst passende functies beschikbaar komen, zal deze termijn één jaar zijn.


Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem hiervoor contact met ons op via de onderstaande gegevens.


Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?

Wij maken alleen indien nodig gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Als deze derden toegang hebben tot uw gegevens, treffen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende beveiligd zijn en alleen voor de beoogde doeleinden worden gebruikt.


Beschermt Van Beelen MKB Accountancy & Advies mijn gegevens?

Van Beelen MKB Accountancy & Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.


Deze maatregelen omvatten onder andere:

 • Beveiligde netwerkverbindingen
 • Verplichte geheimhouding voor personeel en derden
 • Beperkte toegang tot persoonsgegevens voor geautoriseerd personeel
 • Privacytraining voor medewerkers
 • Strikt wachtwoordbeleid
 • Beveiligingssoftware zoals virusscanners en firewalls


Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens voor meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen.


Maakt Van Beelen MKB Accountancy & Advies gebruik van cookies?

Voor informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.


Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Van Beelen MKB Accountancy & Advies terechtkom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om het privacy- en cookiebeleid van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Wat zijn mijn privacyrechten?


U heeft de volgende privacyrechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Het recht om een gegevensexport van uw persoonsgegevens op te vragen (die u zelf aan ons heeft verstrekt).
 • Het recht om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (gemotiveerd).


U kunt een verzoek indienen via de onderstaande contactgegevens.


Kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, gaan wij graag met u in gesprek. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe kan ik Van Beelen MKB Accountancy & Advies bereiken?

Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:


Van Beelen MKB Accountancy & Advies

t.a.v. de heer C.J.F van Beelen

Asserstraat 109

2221 LG Katwijk

T: 071 40 28881

E: info@vanbeelenmkb.nl