Starters

Starters: Maak gebruik van onze gratis en vrijblijvende adviesgesprekken!


Wanneer u zojuist uw eigen bedrijf heeft opgestart of overweegt om een eigen onderneming te beginnen, is het verstandig om advies in te winnen bij een expert. Op die manier kunt u een valse start voorkomen en alle mogelijke gevolgen daarvan vermijden. Wat kunnen wij bieden aan startende ondernemers?


Opzetten van uw administratie
Een van de meest voorkomende vragen van startende ondernemers heeft te maken met de administratie. Hoe moet deze worden opgezet? Ons uitgangspunt is altijd om aan te sluiten bij de boekhoudkundige kennis van de ondernemer. De administratie moet overzichtelijk en begrijpelijk zijn, zodat de ondernemer zijn kosten en omzet continu kan beheren. Bij Van Beelen MKB Accountancy & Advies leggen we hier speciale nadruk op, omdat we uit ervaring weten dat verkeerde inschattingen en tegenvallende omzetten de belangrijkste redenen zijn waarom (startende) ondernemers voortijdig stoppen.

Verzorgen van omzetbelasting- en loonbelastingaangiften
Voor diverse bedrijven in verschillende sectoren verzorgen wij de omzetbelasting- en loonbelastingaangiften. Deze kunnen per maand, kwartaal of jaar worden gedaan, afhankelijk van het bedrag. De omzetbelastingaangifte sluit aan op de periodieke verwerking van de administratie. Met andere woorden, wij kunnen maandelijkse, driemaandelijkse of halfjaarlijkse resultaatcijfers verstrekken. Indien gewenst voorzien we de cijfers ook van managementinformatie. Jaarlijks stellen we een jaarrekening op die we samen met de ondernemer bespreken.

Opstellen van een ondernemingsplan
Bij de start van een onderneming hoort een gedegen voorbereiding. Een goed doordacht ondernemingsplan kan veel onaangename verrassingen voorkomen. Let op: een ondernemingsplan is niet alleen bedoeld voor de bank, maar in eerste instantie een handig instrument voor de ondernemer zelf. In een ondernemingsplan worden verschillende aspecten behandeld, waaronder productbeschrijving, marktonderzoek, ondernemingsvorm, financieringsbehoefte, inrichting van de administratie en verkoop- en reclamebeleid. Het is van groot belang dat startende ondernemers hier voldoende tijd aan besteden. Uiteraard kan Van Beelen MKB Accountancy & Advies helpen bij het opstellen van een ondernemingsplan.

Interesse in een gratis en vrijblijvend adviesgesprek? Neem vandaag nog contact met ons op.